Dagens ansikt

– For meg er meininga med livet å ha ein trygg jobb å gå til og å ha det bra i kvardagen

Dagens ansikt

Namn: Kevin Nybø Sjøberg
Alder: 21
Sivilstand: Singel
Yrke: Anleggsmaskinfører i Kvernevik AS
Bustad: Selje