– Det å kunne vakne kvar morgon, rimeleg frisk og opplagt, og kunne glede seg over ein jobb som du er glad i gir livet ei meining

Anne Mabel Nybakk er Dagens ansikt i fjt.no  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Anne Mabel Nybakk
Alder: 58
Sivilstand: gift
Yrke: sjukepleiar ved Måløy legekontor
Bustad: Måløy