– Vgs-forslaget vil utarme utdanningstilbodet og gjere det mindre attraktivt å flytte til Nordfjord