Innlegget er skrevet av Einar O. Midtbø, kommunestyremedlem for Tverrpolitisk liste i Vågsøy.

Viktig å være bevisst på hva man bruker kommunestyrets talerstol til

I gårsdagens kommunestyremøte opplevde jeg noen hendelser i forhold til behandling av en sak, nemlig  «uttale om grensejustering for Bryggja».

Varaordfører Nils Myklebust (Sp) fremførte i sitt innlegg en oppsummering om politiske prioriteringer og saksbehandlinger som kunne vært en følge av at søknad om grensejustering for kretsene Totland, Rimstad og Maurstad ble sendt til Fylkesmannen.

Talerstolen i kommunestyresalen kan nok brukes til både hersketeknikk og utilbørlig behandling av andre politikere som står for et annet politisk syn.

Jeg synes hver og en av politikerne må tenke over ordbruken sin og respektere at vi kan ha ulikt syn på sakene.

Selv har jeg blitt utsatt for å bli kalt «hykler» fra en av de fremste politikerne vi har i Vågsøy kommunestyre fra kommunestyrets talerstol.

Det som så skjedde i går under debatten om grensejustering opplevde jeg som like ille.

Frode Kupen fra Ap går langt i å påstå at vår varaordfører går ut med usannheter både i media og på den politiske arena.

Jeg vil også mene at ordbruken til Edvard Iversen fra Venstre kunne være noe mer nyansert.

Representanten Nils Myklebust hevdet i sitt innlegg at det bl.a i formannskapet vises til en del arroganse og dette oppleves negativt overfor dem det treffer.

Jeg vil støtte vår varaordfører i dette, jeg opplever også en del uttalelser som arrogante:

I forrige formannskapsmøte da jeg deltok ble det uttalt fra en av politikerne (H) at vi politikere var mer skikket til å vurdere saken om «grensejustering for Bryggja» en det innbyggerne på Bryggja selv er.

At man så kunne vise til ca. 80 prosent oppslutning for «Nei til Kinn» burde ikke veie så tungt for her hadde politikere bedre utgangspunkt for å vurdere saken, og hva som er best for Bryggja.

Blanet annet dette som eksempel og en del uttalelser fra rådmannen direkte i møte med Bryggja Utviklingslag, i møte med formannskapet  opplever jeg og flere med meg som arrogante uttalelser.

Når det gjelder den aktuelle saken om grensejustering så er jo søknaden et faktum.

Om kort tid vil endelig avgjørelse fra departementet foreligge om Bryggja blir en fremtidig del av Stad kommune.

Jeg synes det er viktig at vi nå legger til rette for at vi kan fortsette et godt samarbeid også i fremtiden, enten Bryggja blir en del av Kinn eller en del av Stad kommune.

Om Bryggja blir en del av Stad kommune, vil mange bryggjaværinger fortsatt ha nære relasjoner til Måløy og den øvrige del av tidligere Vågsøy kommune.

Bryggja har benyttet en lovmessig rett til å søke om grensejustering. Nå må vi la prosessen gå sin gang på en på en god og anstendig måte og respektere det utfall som saken måtte få.