Debatt

«Eg trur unge politikarar kan ha stor nytte av å forstå alderdommen betre»

foto
I barndommen og i alderdommen kan vi ikkje greie oss heilt aleine, altså kan dei to livsfasane seiast å vere ganske like. Men alderdommen er ikkje den andre barndommen som vi av og til kan få høyre, skriv Aage Kvendseth i dette lesarinnlegget. Foto: Privat