«Kvifor er ikkje Stad kommune, som tilsynsmynde, til stades når eit av kommunen sitt mest tydingsfulle naturområder vert rasert?»

foto