«Vi i Rødt synes samlet opptelling er et klart dårligere alternativ enn slik det ble løst ved forrige valg»

foto