«Vi kan ikkje gjennomføre det grøne skiftet og nå klimamål utan eit næringsliv i vekst»

foto