«Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste»

foto