«Det er framleis store kjønnsskilnader innan helsevesenet, og kvinnesjukdommar har gjennomgåande lågare status»

foto