Støtte til innbyggere av Gaza, deres familier og venner i Norge og hele verden – er de enkle ordene vi sier og mener av hele vårt hjerte. Men så?

Hva kan det politiske kollegium i Kinn bidra med?

En unison fordømmelse av det vi ser og hører av angrep på hele samfunn. Denne humanitære katastrofen er enorm. Bilder er så sterke at det er nødvendig å snakke godt med barn og unge i hjem og klasserom. Tall er usikre, men FN meldte tirsdag tall over 11 tusen drepte og av dem er 7 tusen barn.

Vi hører israelske bosettere som gråter for sine naboer, som ikke ønsker hevn, men fred. På begge sider er slitne mennesker, rasende og sorgfulle mennesker som ser sine politikere ødelegge land og folk. Politikere som ikke skaper tillit, men skaper konflikt og hat. Retorikken er hard og forsoning er ikke i synsfeltet nå.

Jeg mener, som AUF også tar til orde for, det er på høy tid å anerkjenne Palestina som en suveren stat.

Arbeiderpartiet mener at dialog, å bygge broer, er eneste mulige vei til en fredelig løsning mellom Israel og det palestinske folk. Å anerkjenne Palestina er å anerkjenne den utålelige situasjonen Israels konfronterende retorikk, bosetningsutvidelser og undertrykking av det palestinske folk har ført til. Formuleringen «Norge er klar til å anerkjenne Palestina som egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess, og uten forbehold om en endelig fredsavtale.» synes nå fremmedgjørende og paradoksal i dagens situasjon.

Skal folk ha sin nasjon, Israel så vel som Palestina – så må nå anerkjennelsen av begge være på plass. Politikk er å vise verdier, og det ønsker Kinn Ap å være tydelige på.

Vi oppfordrer kommunestyret i Kinn til å vedta følgende:

«Kinn kommune er vertskommune for 16 kommuner i et innkjøpssamarbeid i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Vi ber om at innkjøpsavdelinga undersøker om varer produseres av Israel på okkupert jord i Palestina og kommer tilbake til kommunestyret med svar.

Kinn kommunestyre uttrykker sin støtte og medfølelse til innbyggere på begge sider av konflikten. Hamas må frigi alle gisler, blodbadet må stoppe, humanitær hjelp må slippes inn og aktørene må opptre ansvarlig».