– Om delt kommunesenter skal vere reelt, kan ikkje alle sjefane sitte i sør