«Det er viktig at verdiene fastsettes på en måte som skaper tillit mellom partene og at det er nødvendig åpenhet i prosessen»

foto