«Som folkevalde gjer vi alle det vi meiner er best for innbyggjarane. I denne saka har demokratiet talt»

foto