«Korleis vil de forklare at Kinn bruker 6,4 mill. meir  i 2020, og heile 7,9 mill. meir i 2021, utan fleire tilsette i hovudadministrasjonen?»