«Om Stad kommune har mottatt konfidensiell dokumentasjon som er unntatt offentlegheita så må dette bli stadfesta»

foto