Det gjeld å ha tru på framtida, men det er ikkje alltid like enkelt. Krig i Europa, renter, prisvekst, fråflytting, konkursar, klima og andre kriser kan gjere det utfordrande å vere optimist. Det er nok av grunnar til å vere pessimist, men heldigvis har vi fleire optimistar blant oss.

Har ein ikkje tru på framtida, blir det også vanskeleg å ha nok mot til å tore å satse på framtida. Eit lokalsamfunn er heilt avhengig av innbyggarar som har tru på framtida for eigen heimstad. Utan framtidstru, blir det heller ingen aktivitet og utvikling. Derfor er det så godt å lese i Fjordenes Tidende at vi er så heldig å ha fleire med framtidstru i vårt område.

I Kalvåg i Bremanger har sambuarparet Ane-Jørgine Frøyen og Odd Jonny Frøyen Grotle satsa på eigne arbeidsplassar. Sambuarparet har leita ei stund etter eit bygg som kan passe til å huse begge sine firma og jobbar. No meiner dei at dei har treft blink, og det i heimbygda Kalvåg.

Å lese om Ane-Jørgine og Odd Jonny som satsar og investerer i bygg og eigne arbeidsplassar i heimbygda er inspirerande. Vi heiar på alle som satsar og vil skape utvikling i bygda eller i tettstaden ein bur.

At nokon går føre og satsar, kan ofte føre til ei positiv smitteeffekt. I både bygd og by står det i dag mange tomme hus. Å ta i bruk eit hus som står tomt, og gjere det om til ein arbeidsplass, skapar positive ringverknader på fleire vis. Blir det lys i eitt av dei tomme husa, er det truleg større sjanse for at det også kjem lys i nabohuset.

Vi skal ta godt vare på dei som satsar og investerer i lokalsamfunnet. Det er fleire måtar å gjere og vise det på. Vi kan heie og snakke dei fram, men det aller viktigaste er å bruke dei som driv næring lokalt. Ingen næringsdrivande får overskot av berre applaus, ein treng også kundar. Her kan vi alle bidra med å handle lokalt.