«Å legge til rette for fortsatt økt verdiskapning og bolyst bør være hovedfokus for enhver kommunestyrerepresentant fra Vågsøy»

foto