– Smitteutbrotet i nabokommunen er ein tankevekkar. Pandemien er langt ifrå over

foto