«Det siste sikre mandatet, slik meiningsmålingane ser ut no, står mellom Høgre og Senterpartiet»

foto