– Det var flott at fylkeskommunen innsåg kor viktig rett skuleplass er for ungdom

foto