Debatt

«At kommunane har moglegheit til å overta gravplassforvaltninga er eit positivt initiativ i nye tider»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth, Bremanger. Foto: Erling Wåge