«Blir Sjøredningskorpset og Røde Kors lagt ned blir det eit stort tap»