Debatt

«Vi må sjå på andre inntektsmoglegheiter enn å belaste vanlege folk når vi skal legge budsjett i ei vanskeleg tid»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Årvik på vegner av Stad Høgre. Foto: Bjørn Erik Drabløs