«Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling på kvinnehelse»

foto