Debatt

«Det er ikke likestilling innen helse. Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling på kvinnehelse»

foto
Dette leserinnlegget er skrevet av Anne Marie Strømsøy, leder i N.K.S. Vestland-Nord (på bildet) og Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Foto: privat