«Som innbyggjar er det av interesse å få vurdert heile kostnadsbildet i ei sak som vekkjer så sterke kjensler»

foto