Debatt

«Barnefamiliar og ambulansekutt: Minutta var ikkje mange, men dei var likevel svært lange»

foto
Marius Valaker Frøyen (blå jakke) heldt innlegg på vegner av småbarnsforeldre i ytre Bremanger under folkemøta i september. Torsdag skal Helse Førde sin prehospitale plan opp i kommunestyret i Bremanger og dei skal formulere si høyringsuttale. Foto: Siri Kolseth