«Barnefamiliar og ambulansekutt: Minutta var ikkje mange, men dei var likevel svært lange»