«Dersom Vedum meiner Vestland bør reverserast bør han seie det klart og tydeleg i media»

foto