«Om stoda i Kinn og valkampen som tydelegvis er starta»