«En utvidet løype vil gi flere mulighet til å komme seg ut i naturen og bruke den»

foto