– Nye kommunegrenser må ikkje bidra til å svekke konkurranseevna og sette arbeidsplassar i fare

foto