Dette innlegget er skrevet av leder Roar Lødøen Leder i Vågsøy Eldreråd:

Markering av eldredagen i Vågsøy

I en resolusjon i 1990 utpekte FNs generalforsamling 1. oktober som Den internasjonale eldredagen, og i 1991 ble dagen for første gang markert i Norge. Ved å utpeke en bestemt dag som de eldres dag, ønsket FN å fokusere på at verdens befolkning blir eldre.

Globalt, nasjonalt og lokalt er det befolkningsgruppen 60+ som øker mest. Alder er en betingelsesløs utvikling som følge av tidens ustanselige gang. Likevel kan de mennesker som blir født i Norge i dag ha en forventning om å leve 30 år lenger enn for 100 år siden.

Hvert år bestemmer FN tema for dagen og i 2017 er temaet: «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet». Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer. FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker med dette å oppfordre myndighetene og andre til å fokusere på måter eldre kan delta på, i tråd med retter, behov og ønsker.

Eldre har i dag flere muligheter til å bidra i samfunnet etter at de går av med pensjon. I et opprop fra WHO heter det at eldre, med sin erfaring, i økende grad vil måtte spille en rolle i samfunnet gjennom frivillig arbeid og fortsatt engasjement i yrkesliv og politikk. Visjonen er, gjennom en balansert tilnærming til både utfordringene og mulighetene ved aldring, å skape et samfunn for alle aldersgrupper. Med andre ord er de eldre en ressurs som en må utnytte og ikke pakke vekk som «utgått på dato».

Eldredagen er en «festdag», en honnør til eldre for deres bidrag i samfunnet, men det er i vel så stor grad en dag å fokusere på muligheter og utfordringer som ligger i den befolkningsgruppen som øker mest. Det medfører betydelige økonomiske og sosiale utfordringer. En utfordring som vil påvirke oss alle.

Vågsøy Eldreråd, Bryggja Pensjonistlag og Vågsøy Pensjonistlag vil markere denne dagen med en sammenkomst i Parken Kulturhus på Raudeberg lørdag 14. oktober 2017, der alle er velkommen.

Vi håper mange vil nytte anledningen til å bli kjent med det nye kulturhuset på Raudeberg!