– Det kan bli dyrt å slurve med vedlikehald og oppgradering