«Hvordan ta vare på vår egen psykiske helse i nedstengningens siste fase?»