– Vi har tru på at Måløy Byforeining kan bli ein viktig motor for å skape auka bulyst og handel

foto