«Kjerna i det økonomiske er likevel den at det spelar mindre rolle for Bordgleder om dei lagar 520 middagar som i dag, eller 650 ved å overta all produksjon»

foto