Vi frykter at bygda vår blir kløyvd

Denne overskrifta stod i podkast i Firdaposten 20.03.2024. Dette kan være realitet.

FFI hadde først sett på Ålfoten for etablering av hydrogenfabrikk i Bremanger. Politisk og administrativ ledelse presenterte og framsnakket at Holmaneset er den perfekte etablering av hydrogenfabrikk. Der står vi i dag. Politisk og administrativ ledelse kjemper for at fabrikken skal bli en realitet, og der jeg mener all informasjon er heilt ensidig og informasjon som blir formidlet i kommunestyret er fra utbygger.

Det er lagt ut underskriftslister på noen av butikkene i Bremanger og personer går rundt med lister mot etablering av hydrogenfabrikk på Holmaneset. Personer som har gått rundt med lister i enkelte bygder opplever at folk ikke vil skrive under fordi de ser ikke fabrikken eller at den er så langt unna at de ikke bryr seg. Det er viktig at folk tar et standpunkt om hydrogenproduksjon på Holmaneset og hva dette vil bety for folket. Det skader ikke å vise solidaritet med folket i Svelgen-området som får fabrikken tett inn på seg ved å skrive seg på liste.

Vi håper bygdene ikke blir kløyvd og at folk støtter hverandre og er vel forlikte og at saken får en demokratisk behandling.