–  Sjølvsagt har vi måtta tilpasse oss, og kjent på stresset og redsla for å bli smitta. Men vi er inderleg heldige som bur i dette landet

foto