20. desember 2016 i Måløy med over orkan vindstyrke. Jeg hadde telefonvakt på Simrad Buholmen. Valgte å reise til Måløy for å ikke bli hindret av brua når den stengte. Ferja Hornelen var også lagt til kai på grunn av været.

Vi satt om bord i den fast bemanna redningsskøyta Halfdan Grieg, da de fikk en telefon fra hjemmesykepleierne i Måløy. De hadde fått telefon fra en bekymret dame på ei øy der mannen hadde ligget på gulvet hele natta med store smerter.

Etter litt diskusjon med hjemmesykepleierne, ble det besluttet å koble inn AMK for et ambulanseoppdrag.

Men det førte også til en utfordring.

Halfdan Grieg var ute av tjeneste på grunn av vedlikehold, Seaking-helikopteret var i området på et annet oppdrag, men måtte avbryte grunnet været og luftambulansen kunne ikke fly under disse forholdene.

Det ble besluttet at jeg og mannskapet fra Halfdan Grieg sammen med personell fra ambulansen skulle rykke ut. På vei ut ser vi at været er så utfordrende at det blir vanskelig å frakte en pasient skånsomt til Måløy.

Da vi kom frem og inn i huset, lå der en mann med hoftebrudd som ikke klarte å bevege seg.

Ambulansepersonellet gjorde den jobben de kunne med pasienten mens vi fra RS prøvde å finne en god og skånsom plan for returen tilbake til Måløy. Det eneste og beste alternativet vi hadde var Øyglimt som lå i Måløy, og vi ringte Idar Silden for å høre om de hadde mulighet til å hjelpe til med pasient transport.

– Ingen problem, vi kommer! sa Idar og kastet løst etter kort tid.

Jeg og den ene ambulansearbeideren ble med Øyglimt tilbake mens den andre ambulansearbeideren og resten av RS-mannskapet tok Buholmen tilbake til Måløy. Hadde det ikke vært for Øyglimt den dagen, hadde det blitt en svært ubehagelig tur for pasienten dersom han ikke måtte blitt igjen på øya.

Jeg kan nevne noen andre eksempler som det har vært en del av:

• Rykket ut på flere bekymringsmeldinger til øy, der RS ikke kunne utføre jobben

• Vært med på utallige søk etter savnede

• Har berget en ferge for å gå i fjæra

• Stilt opp på transport mellom Måløy og fastlandet da Måløybrua har vært stengt.

Dette er bare noe av det.

Jeg vil derfor på vegne av meg selv og RS takke Idar, Stig, Kåre silden, Bjørn Hammersvik og de andre mannskapene på Øyglimt for den fantastiske innsatsen de har gjort for øysamfunnet og lokalsamfunnet generelt. Dette er ikke en tjeneste de er pålagt å gjøre, men som de av egen interesse velger å gjøre for folket!

Jeg har absolutt tro på at det nye selskapet og deres nye båt som tar over 1. mai klarer å gjøre det godt, men vi kan ikke forvente en slik ekstra innsats som vi har hatt fram til nå fra gjengen ombord i Øyglimt.

Tusen takk for alt dere har gjort for og sammen med oss!