– Det er vår jobb å gje aktivitetane bein å gå på, slik at vi får aktivitetar å gå til

foto