Debatt

«Vi mener valget om tomt er tatt og at alle ressurser må settes inn for å sikre en god og fremtidsrettet skole»

foto
Dette leserinnlegget er skrevet av Kinn Høyre ved Morten Hagen, Arlene Vågene og Anett Berg. Foto: Erling Wåge