Debatt

«Åpent brev om NRK til nyvalgte stortingsrepresentanter»

foto
Dette leserinlegget er skrevet av Ole Stenbakk. Foto: Privat