«Regjeringa si satsing på vedlikehald og utbetring av fylkesvegar er for dårleg»

foto