«Eg saknar av og til litt «schwung» over båtnamna»