– Folk må sleppe å bli sjuke av å jobbe i fylkeskommunen. No må det ryddast opp

foto