«Nordmenn har aldri brukt så liten del av hushaldningsbudsjettet på straum. Jamvel klagar vi på dei høge straumprisane»

foto