I løpet av 20 dagar har listetoppane i Kinn deltatt på åtte debattar der dei har diskutert ulike tema som stram økonomi, Skram skole, kommunale kjøkken, vindturbinar, eldreomsorg, nedbygging av naturen, bedriftene sine utfordringar, integrering, korleis imøtekomme dei unge og korleis bli den beste kommunen i Vestland.

Seks debattar i Florø, ein i Eikefjord og ein på Raudeberg. I tillegg deltok dei allereie i mai på ein debatt som pensjonistlaget inviterte til.

Ni debattar.

Dei har hatt ein aktiv innspurt på valkampen. Altfor aktiv.

Dette er i overkant mykje til og med for ein engasjert listetopp. Ikkje nok med at ein må passe på slitasjen på jobb, familie og venner, men det slit på politikaren sjølv og publikum også.

Det er tidkrevjande å vere politikar i Kinn på grunn av reisevegen og lange møte. No kan vi føre paneldebattkulturen på den lista.

I nabokommunane Stad og Bremanger har dei nøydd seg med to debattar, der NRK sin var ein av dei. Burde det vere nok med éin debatt i Kinn også? Eller to, ein i nord og ein i sør?

Eg meiner bestemt ja.

Uavhengig av om temaet natur er viktig og uavhengig av om FloraU40 hadde den artigaste debatten. Utedebattar er sjølvsagt idylliske og spørsmål formulert av flyktningar på Kurs KF er interessant.

Men dette er rovdrift.

Politikarane må vere heilt pumpa. Greitt nok at andre enn listetoppane kan stille, men når du er listetopp har du tatt på deg den rolla. Det er du som blir invitert, representerer partiet og er mest erfaren i debattar.

Desse ni debattane kjem på toppen av at politikarane lagar valkampmateriell, bruker helgene på stand på ulike plassar i kommunen, skriv lesarinnlegg til lokalaviser for å gjere politikken sin kjend, tar i mot fylkespolitikarar og stortingsrepresentantar, stiller opp på ulike arrangement og går på dørbank for å prate med folk ansikt til ansikt.

Sjølv blei eg sveitt berre av å skrive ei så lang setning utan punktum.

Ni debattar er ikkje bra for listetoppane. Er det bra for innbyggarane? Eg trur mange blir metta. Og veit ein eigentleg om debattar som kommunikasjonsform treffer publikum? Eg trur kanskje ikkje det treffer TikTok-generasjonane spesielt godt.

– Kor mange har bestemt seg for kva dei skal stemme på? Mange rettar opp handa.

– Kor mange har førehandsstemt? Veldig mange rettar opp handa.

– Kor mange har endra meining etter denne debatten? Ingen rettar opp handa.

Dette er ei scene henta frå debatten på Parken kulturhus på Raudeberg i Kinn kommune måndag der debattleiar stilte publikum i salen desse spørsmåla.

Fire av debattane i Kinn var streama på Fjordenes Tidende og ein ligg på NRK. Opp med handa alle som har sett eller høyrt alle fem!?

Kva er vitsen? Vitsen er der sjølvsagt. Dei som møter opp fysisk er ofte enten partifeller eller folk som er over gjennomsnittet samfunnsengasjerte. Sjåartala frå debattane viser at dei når ut til tusenvis. Så paneldebatt er viktig og ei kjelde til informasjon. Det er eit direkte kontaktpunkt mellom listetoppane og innbyggarane. Men hadde ein eller to debattar nådd ut til akkurat like mange?

Eg trur det.

Og treng NRK Vestland reise rundt og ha debatt frå alle kommunane i heile Vestland?

Eg meiner nei.

På den siste debatten torsdag, arrangert av Kurs KF, hadde det naturleg nok minka i rekka på podiet. Seks debattantar, derav ein listetopp, møtte. Noko av forklaringa skuldast for seint leverte invitasjonar til nokre, andre forklaringar er at nokre måtte jobbe, representere, var vekkreist eller rett og slett ikkje hadde moglegheit å bruke meir tid på denne øvinga.

Men ni debattar betyr også noko veldig positivt: Kinn kommune er full av personar, lag og organisasjonar som er samfunnsorienterte og vil bidra til informasjon og engasjement. Aktiv Raudeberg kasta seg rundt for å arrangere ein debatt i nord-Kinn på tampen av valkampen. Kommunen er heldige som har slike menneske.

Men vi endar også opp med utslitte politikarar – før valet er omme.

Korleis kan ein slå saman alle desse gode kreftene, tenke nytt og lage ein debatt som innheld eit vidt spekter av spørsmål som både dei eldre, dei yngre, dei næringsdrivande, dei innvandra, dei miljøbevisste og bygdelaga lurer på?

Eg kryssar fingrane for færre debattar, færre slitne politikarar på tomgang og færre slitne veljarar ved neste kommuneval.

Ni debattar er ikkje politikk. Det er slitasje.