«Om vi skal lukkast med å ta leiarposisjonar innanfor hav, næringsutvikling og det grøne skiftet må vi samarbeide»

foto