«Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!»

foto