Debatt

«Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Marius Langballe Dalin, 1. kandidat MDG og Mariel Eikeset Koren, 2. kandidat MDG. Foto: årivat