«Har dere tenkt å sette krav til leverandørene til batterifabrikken?»

foto